Moleculaire Epidemiologie: Ontwikkelingen in verouderingsonderzoek

Een lang en gezond leven is niet voor iedereen weggelegd. Waarom is de ene mens versleten op zijn zestigste terwijl een ander op negentig jarige leeftijd nog kan fietsen? De afdeling Moleculaire Epidemiologie van het LUMC doet onderzoek naar het ontstaan van deze verschillen en hoe deze verschillen te verkleinen zijn.

Waardoor wordt de verouderingssnelheid beïnvloed?

Welke mechanismen spelen hierbij een rol? Om dit te onderzoeken kijken de onderzoekers naar factoren die ervoor zorgen dat mensen juist gezond verouderen. Hiervoor wordt onderzoek gedaan bij langlevende families. In deze families weet het merendeel de negentig jaar te behalen. Wat is hun geheim? Welke genen zijn gunstig? Waarin onderscheidt hun lichaam zich van andere mensen? Binnen deze context focussen we ons op een gezonde stofwisseling, ziekte en artrose.

Verder richten wij ons op patienten en populatie gebaseerde cohorten zoals families die artrose ontwikkelen op middelbare leeftijd (GARP), lang levende families (Leiden LangLeven Studie), populatie gebaseerde ouderen (Leiden 85+ Studie en populaties die blootgesteld zijn aan schadelijke condities vroeg in het leven (de Nederlandse Hongerwinter studie)

Nederlandse biobanken

In samenwerking met diverse Nederlandse Biobanken integreren wij studies door pasgeboren baby’s tot patiënten van middelbare leeftijd en langlevenden te volgen. We maken gebruik van serum parameters, van genetisch en (epi)genomisch beeldmateriaal, metabole data en vragenlijsten over leefstijl. Hierbij maken wij gebruik van hedendaagse technieken. We bestuderen uitgebreide biologische informatie van donoren dat wordt bewaard in biobank databases (primaire huidcellen, perifere bloedcellen, mesenchymale stamcellen). Via nationale en internationale samenwerkingsverbanden (BBMRI) zijn wij zeer betrokken bij het organiseren van de infrastructuur en de statistische- en bioinformatica pijplijnen die nodig zijn om de data te analyseren die verkregen zijn door de nieuwste omics technologieën.

Samenwerking wereldwijd

Ons onderzoek is nauw verbonden aan verouderingsonderzoek binnen wereldwijde en Europese onderzoeksgroepen, waarin onze wetenschappers participeren of een leidende rol hebben. Onder leiding van Prof.dr. P.Eline Slagboom spitst de expertise van de Moleculaire Epidemiologie zich toe tot verschillende onderzoeksgebieden: artrose, metabole of cardiovasculaire ziekte, veroudering en langlevendheid en het gebied van epigenetica en bio-informatica.

International

AGEING

Het doel van het onderzoek bij de afdeling moleculaire epidemiologie is het identificeren van mechanismen die bijdragen aan gezonde veroudering en langlevendheid.

Partnerships

ARTROSE

Artrose is de meest voorkomende chronische ziekte in ons land. Maar liefst 1.2 miljoen mensen hebben artrose en kampen dagelijks met de pijn en bewegingsbeperkingen die artrose met zich meebrengt.

Excellence

BIO INFORMATICA

Bioinformatica is een veld dat zich richt op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe methoden op het raakvlak van informatica en statistiek, die ons helpen het begrip van biologische processen te vergroten.

Excellence

EPIGENETICA

Een hersencel doet heel andere dingen dan een levercel. Ook ziet hij er geheel anders uit. Toch is hun DNA identiek binnen één persoon.