Fatih Boogaards

Onderzoeker in Opleiding

  • Tel.: +31 (0) 71 526 9730

  • content

  • Afdeling Moleculaire Epidemiologie
    postzone S05-P (Kamer S-05-008)
    P.O. Box 9600
    2300 RC LEIDEN

Fatih Bogaards (1992) begon in november 2019 met zijn promotietraject. Hij behaalde zijn bachelor’s graad in de Biotechnologie aan de Hogeschool InHolland te Amsterdam. Tijdens zijn bachelor heeft hij stage gelopen bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en werd aangenomen voor een Erasmus-stagebeurs bij de Universiteit van Liverpool. Tijdens deze twee stages concentreerde hij zich op de activiteitsniveaus van het polymerasecomplex van hoogpathogene vogelgriepvirus H5N1 en de infectiviteitsniveaus van overdraagbare HIV-1 van moeder op kind.

Na het afronden van zijn bacheloropleiding startte hij de master Molecular and Cellular Life Sciences met een bioinformatica-profiel aan de Universiteit Utrecht (UU). Tijdens zijn eerste masterstage aan de UU combineerde hij nat laboratoriumwerk met in silico-analyse om het herkenningsprincipe van de moleculaire chaperone Hsp90 te onderzoeken. Zijn tweede masterstage was gericht op de immuunrespons op een milde influenza-infectie op transcriptieniveau. Voor dit project combineerde hij schaalvrije netwerkanalyse met lineaire gemengde modelanalyse om tijdspecifieke differentieel tot expressie gebrachte hubgenen te identificeren die wijzen op een Influenza A-infectie.

Zijn promotieonderzoek maakt deel uit van het project VOILA (Vitality Oriented Innovations for the Lifecourse of the Aging Society ) en richt zich op het combineren van gegevens uit verschillende studies naar leefstijlinterventie.